Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas mājas lapa

NVSK mājas lapai pievienoti vairāki moduļi, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp skolas administrāciju un izglītojamajiem. Skolas mājas lapā integrēts online reģistrācijas modulis, stundu izmaiņu ievietošana un pievienoti google pakalpojumu moduļi.
Skolas vajadzībām piereģistrēts Google apps for education pakalpojums, lai sekmētu darbu ar tālmācību. Skolas vajadzībām tālmācības nodrošināšanā tiek uzturēta Moodle informācijas sistēma

Mājas lapas adrese: http://nvsk.lv/

nvsk.lv image (1)

Atpakaļ